Allt inom:

Mark & anläggningsarbeten

Det mesta med egen personal, egna grävmaskiner, lastbilar och maskinpark

Miljöpolicy


LJ Mark & Anläggningar AB:s miljöpolicy

I entreprenaden utför våra maskiner och personal mark- och anläggningsarbeten i närheten av människor och natur. Varje val av metod, underleverantör, maskin, transport och material påverkar vårt klimat.

För att förebygga föroreningar till miljön arbetar vi med att ständigt förbättra vårt miljöarbete.

  • Vi minskar utsläppen från fordon och maskiner genom att planera våra transporter och välja de för miljön bästa motorerna.

  • Vi arbetar med att successivt byta ut våra produkter, fordon och maskiner mot miljövänligare alternativ.

  • Samtliga medarbetare ska vara väl informerade om företagets miljöpolicy samt löpande utbildas så att de kan agera miljömedvetet i sitt arbete.

  • Alla restprodukter som verksamheten ger upphov till ska i största möjliga mån återanvändas eller återvinnas samt tas omhand med minsta möjliga miljöbelastning.

  • Vi följer de lagar och krav som ställs på oss och bidrar därmed till ett långsiktigt hållbart samhälle.

  • För att ständigt minska vår miljöpåverkan formuleras kontinuerligt nya miljömål.

Genom dessa åtaganden tar vi vårt ansvar för miljön och säkerställer att när kunder väljer oss som samarbetspartner väljer de ett företag som värnar om miljön.


VD Annika Liljegren
2019-10-23Ledningssystem

Företaget är tredjepartcertifierade enl FR2000 sedan mars 2015. FR2000 Verksamhetsledning är en standard för ett integrerat ledningssystem med krav på kvalitet, miljö, arbetsmiljö, brandskydd och kompetens. Standarden är pedagogiskt flödesorienterad och speglar en orders väg genom organisationen, från offert till avslutad affär. FR2000:2017 –säkerställer följsamhet till ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.
Klicka här för att läsa mer »

ME

me
Medlemmar i ME sedan 2001
Maskinentreprenörerna »

© L.J. Mark & Anläggning AB