Allt inom:

Mark & anläggningsarbeten

Det mesta med egen personal, egna grävmaskiner, lastbilar och maskinpark

Arbetsmiljöpolicy


LJ Mark & Anläggningar AB ska eftersträva att skapa en god arbetsmiljö för att säkerställa och förbättra de anställdas psykiska och fysiska hälsa men också för att kunna rekrytera och behålla medarbetare.

Det ligger i företagets intresse att:

  • medarbetarna är informerade och utbildade om de arbetsmiljöregler och hälsorisker som finns i aktuella arbetsmoment.

  • genom hälsokontroller och bevakning av orsaker till sjukskrivning minimera frånvaron.

  • vid olyckor och tillbud i arbetet kartlägga orsaker och vidta åtgärder för att de inte skall upprepas.

  • arbetstagarna löpande skall rapportera brister i arbetsmiljön till arbetsmiljöansvarig.

  • i verksamheten hantera arbetsmiljövänliga produktalternativ.

  • identifiera risker och vidta åtgärder för att minimera och eliminera risker.

  • arbeta systematiskt med vårt förebyggande arbetsmiljö-, miljö- och brandskyddsarbete.

  • det löpande arbetsmiljöarbetet sköts som en del av den löpande verksamheten.

  • arbetsmiljön inte bara är säker, den ska också vara trevlig och utvecklande för de anställda.

  • samtidigt som vår verksamhet ska hålla en hög kvalitet och drivas under goda ekonomiska former även upprätthålla en hög standard på vår arbetsmiljö.


VD Annika Liljegren
2019-10-23Ledningssystem

Företaget är tredjepartcertifierade enl FR2000 sedan mars 2015. FR2000 Verksamhetsledning är en standard för ett integrerat ledningssystem med krav på kvalitet, miljö, arbetsmiljö, brandskydd och kompetens. Standarden är pedagogiskt flödesorienterad och speglar en orders väg genom organisationen, från offert till avslutad affär. FR2000:2017 –säkerställer följsamhet till ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.
Klicka här för att läsa mer »

ME

me
Medlemmar i ME sedan 2001
Maskinentreprenörerna »

© L.J. Mark & Anläggning AB