Allt inom:

Mark & anläggningsarbeten

Det mesta med egen personal, egna grävmaskiner, lastbilar och maskinpark

Kvalitetspolicy


LJ Mark & Anläggningar AB:s kvalitetspolicy

LJ Mark utvecklar, bygger och underhåller den fysiska miljön för människor att bo, arbeta och resa i. Vi tar ett stort ansvar för kvaliteten i våra leveranser. Vi vill möta kunders och samhällets behov av väl fungerande och hållbara produkter och tjänster. Alla som arbetar på LJ Mark och på våra arbetsplatser har ett ansvar i att följa principerna nedan och integrera kvalitet i allt vi gör.

KUNDEN

 • Våra kunders och samhällets behov är grunden till vår verksamhet. Därför arbetar vi för att varje leverans blir en god referens för framtida affärer.
 • Vi sätter kunden i fokus och hjälper till att tydliggöra behoven.
 • Vi skall hålla vad vi lovar och vara föredömliga samarbetspartners och utvecklas tillsammans med kunden.

MÅL och STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR

 • Vi ska leverera rätt tjänst i rätt mängd, på rätt plats, med rätt pris och i rätt tid för kunden.
 • Vi har en hög ambition och sätter stor vikt avseende våra kunders nöjdhet och kvaliteten i vår leverans.
 • Vi möter kunders och samhällets föränderliga behov genom ständiga förbättringar av arbetssätt och produkter.

KOMPETENS

 • Vi har den kompetens som krävs för att möta kunders och samhällets behov och nå våra mål.
 • Vi säkerställer medarbetares och organisationens kompetens genom utbildning och systematiskt lärande av egna och andras erfarenheter.

ANSVAR

 • Kvalitetsarbetet ska vara en naturlig del av vårt vardagliga arbete och alla medarbetare har kvalitetsansvar.
 • Vår yrkesstolthet gör att vi tar helhetsansvar för vår leverans.
 • Vi ställer höga krav på oss själva och på våra leverantörer, underentreprenörer, kunder och andra samarbetspartners. Genom samarbete förebygger vi kvalitetsbrister och hittar smarta lösningar som möter behoven.

VD Annika Liljegren
2019-10-23Ledningssystem

Företaget är tredjepartcertifierade enl FR2000 sedan mars 2015. FR2000 Verksamhetsledning är en standard för ett integrerat ledningssystem med krav på kvalitet, miljö, arbetsmiljö, brandskydd och kompetens. Standarden är pedagogiskt flödesorienterad och speglar en orders väg genom organisationen, från offert till avslutad affär. FR2000:2017 –säkerställer följsamhet till ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.
Klicka här för att läsa mer »

ME

me
Medlemmar i ME sedan 2001
Maskinentreprenörerna »

© L.J. Mark & Anläggning AB