Allt inom:

Mark & anläggningsarbeten

Det mesta med egen personal, egna grävmaskiner, lastbilar och maskinpark

Policy mot sexuella trakasserier


LJ Mark & Anläggningar AB:s Policy mot sexuella trakasserier

LJ Mark ska erbjuda alla anställda och inhyrda en arbetsmiljö som är fri från alla slag av sexuella trakasserier. Vi som arbetsgivare är skyldiga, enl diskrimineringslagen, att förebygga och förhindra uppkomst av sexuella trakasserier.

Alla delar ansvaret för att nå ett klimat som utesluter sexuella trakasserier och för att bidraga till att dessa motverkas i de enskilda fallen.

Vad är sexuella trakasserier?
”Sexuella trakasserier är ord eller handlingar av sexuellt slag, som orsakar att den som utsätts känner sig kränkt, rädd eller på annat sätt illa till mods. Kännetecknande för sexuella trakasserier är att de är ovälkomna och oönskade.”

Exempel på sexuella trakasserier är:

 • nedsättande skämt om kvinnor, resp män med eller utan anspelning på någons kön
 • pornografiska bilder
 • ovälkomna sexuella kommentarer om utseende, klädsel och privatliv
 • ovälkomna sexuella anspelningar, blickar, gester och tilltalsord
 • ovälkomna förslag eller krav på sexuella tjänster
 • ovälkommen sexuell handling
 • att du som kvinna eller man blir osynliggjord, förlöjligad eller ej tagen på allvar

Sexuella trakasserier kan ske på olika sätt. Den trakasserade kan utsättas direkt vid ett personligt sammanträffande eller utsättas för trakasserier via brev, meddelanden, telefonsamtal bilder eller något annat kommunikationssätt.

Vad ska den som utsätts själv göra?

 • Säg ifrån direkt. Tala om att beteendet upplevs som trakasserier och kräv ett slut på det. Om du tycker det är svårt att själv säga ifrån, be någon på arbetsplatsen att hjälpa dig. Du kan också göra det skriftligt.
 • Tala med andra på arbetsplatsen som du har förtroende för t ex skyddsombudet.
 • För dagbok med minnesanteckningar om händelserna.
 • Anmälas vidare till din närmaste chef eller annan i ledningsgruppen. Arbetsgivaren är då skyldig att ta itu med problemet skyndsamt.

Följande kan bli aktuellt om kränkande särbehandling eller sexuella trakasserier har ägt rum:

 • handlingsplan
 • tillsägelser/enskilda samtal
 • skriftlig erinran
 • omplacering
 • uppsägning på grund av personliga skäl
 • avsked

Denna policy skall kommuniceras till samtliga anställda minst en gång per år.


VD Annika Liljegren
2019-10-23Ledningssystem

Företaget är tredjepartcertifierade enl FR2000 sedan mars 2015. FR2000 Verksamhetsledning är en standard för ett integrerat ledningssystem med krav på kvalitet, miljö, arbetsmiljö, brandskydd och kompetens. Standarden är pedagogiskt flödesorienterad och speglar en orders väg genom organisationen, från offert till avslutad affär. FR2000:2017 –säkerställer följsamhet till ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.
Klicka här för att läsa mer »

ME

me
Medlemmar i ME sedan 2001
Maskinentreprenörerna »

© L.J. Mark & Anläggning AB